03/12/2022

The Junagadh Jilla Sahkari Bank LTD

Maliya - Hatina Branch

Near Railway Station,

Main Road,

Maliya Hatina-362245,

Gujarat-India

  • IFSC:- GSCB0JND001
  • MICR:- 362801517
  • Email:- jjsb.maliyahatina@gmail.com
  • Locker Facility = Yes
  • ATM Facility = N/A
  • Fax:- N/A

Phone:- 02870-222228

English English ગુજરાતી ગુજરાતી