15/07/2024

જી.એસ.સી.બેન્કના ઇન્સ્પેકટિંગ ઓફિસરો સાથે ચર્ચાઓ

જી.એસ.સી.બેન્કના ઇન્સ્પેકટિંગ ઓફિસરો સાથે ચર્ચાઓ આજરોજ તા.22.12.2021 ના જી.એસ.સી.બેન્કના ઇન્સ્પેકટિંગ ઓફિસરો સાથે બેન્કના ચેરમેનશ્રી કિરીટભાઈ પટેલે બેન્કના ઇન્સ્પેકશન અંગે ચર્ચાઓ કરી માહિતી મેળવેલ હતી .

જુનાગઢ, ભેંસાણ, વિસાવદર, કેશોદ, મેંદરડા તથા વંથલી તાલુકાના બ્રાન્ચ મૅનેજરો સાથે મિટિંગ

આજરોજ તા.17/12/2021 ના રોજ બેન્કના ચેરમેન માન. શ્રી કિરીટભાઇ પટેલ સાહેબે જુનાગઢ; ભેંસણ વિસાવદર કેશોદ મેંદરડા તથા વંથલી તાલુકાના

જીલ્લા સ્તરીય ટેકનિકલ સમિતિ (DLTC)

આજરોજ જૂનાગઢ જીલ્લા કલેકટર કચેરી ખાતે જીલ્લા સ્તરીય ટેકનિકલ સમિતિ (DLTC) ની બેઠક મળી,જેમાં હાજરી આપી બેઠકમાં નાબાર્ડ ના અધિકારી તેમજ જૂનાગઢ પોરબંદર ગીર-સોમનાથ જિલ્લાની …

વેરાવળ ખાતે બેન્કના નવા બિલ્ડીંગનું ભુમી પૂજન

વેરાવળ ખાતે બેન્કના નવા બિલ્ડીંગનું ભુમી પૂજન કરતાં માન. મંત્રી શ્રી અરવિંદભાઈ રૈયાણી સાહેબ બેન્કના ચેરમેન માન. શ્રી કિરીટભાઇ પટેલ પૂર્વ ચેરમેન જશભાઈ બારડ,શાંસદ શ્રી રાજેશભાઇ ચુડાસમા ,ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ શ્રી માનસિંહભાઈ પરમાર

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના બ્રાન્ચ મેનેજરો સાથે ઓનલાઇન વિડીઓ કોન્ફ્રાસિંગ દ્વારા મિટિંગ કરેલ.

આજરોજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના બ્રાન્ચ મેનેજરો સાથે ઓનલાઇન વિડીઓ કોન્ફ્રાસિંગ દ્વારા મિટિંગ કરેલ અને આગામી તા12/12/2021 નાવેરાવલ બ્રાન્ચ ના ભૂમિપૂજન કાર્યક્રમઅંગે જરુરી સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શન …

નાબાર્ડ ઇન્સ્પેકટિંગ ઑફિસરશ્રી નીરજ કુમાર સિંગ સાહેબ સાથે બેઠક

જૂનાગઢ સર્કિટ હાઉસ ખાતે નાબાર્ડ ઇન્સ્પેકટિંગ ઑફિસરશ્રી નીરજ કુમાર સિંગ સાહેબ સાથે બેઠક કરવામાં આવી જેમાં ઉપસ્થિત રહી બેન્કના ઇન્સ્પેકસન કરાયા બાદ જરૂરી ચર્ચાઓ કરી …

બેંકના વિકાસ કાર્યક્રમ અંતર્ગત જિલ્લાકક્ષાની દેખરેખ સમિતિ. (D.LM.R.C) ની મીટીંગ

આજરોજ ધી.જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી. ખાતે બેંકના વિકાસ કાર્યક્રમ અંતર્ગત જિલ્લાકક્ષાની દેખરેખ સમિતિ. (D.LM.R.C) ની મીટીંગ મળી હતી જેમાં નાબાર્ડ યોજના અધિકારી ડી.ડી.એમ. શ્રી …

જિલ્લા સહકારી બેન્ક લિ. મેઈન બ્રાન્ચ ખાતે નાબાર્ડ ના ઇન્સ્પેકટિંગ ઑફિસરશ્રી નીરજ કુમાર સિંગ સાથે

આજ રોજ ધી જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેન્ક લિ. મેઈન બ્રાન્ચ ખાતે નાબાર્ડ ના ઇન્સ્પેકટિંગ ઑફિસરશ્રી નીરજ કુમાર સિંગ સાથે બેન્કના ચેરમેન માનનીયશ્રી કિરીટભાઈ પટેલ સાહેબે …