29/05/2024

ભલગામ શાખા – ધી જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.

વિસાવદર તાલુકાના ભલગામ ખાતે કાર્યરત ધી જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.ની શાખા ખાતે આજરોજ શ્રી કિરીટભાઈ પટેલે વિઝિટ કરી બેંકના કર્મચારીઓ સાથે મુલાકાત કરી બેંક …