15/07/2024

વેરાવળ ખાતે બેન્કના નવા બિલ્ડીંગનું ભુમી પૂજન

વેરાવળ ખાતે બેન્કના નવા બિલ્ડીંગનું ભુમી પૂજન કરતાં માન. મંત્રી શ્રી અરવિંદભાઈ રૈયાણી સાહેબ બેન્કના ચેરમેન માન. શ્રી કિરીટભાઇ પટેલ પૂર્વ ચેરમેન જશભાઈ બારડ,શાંસદ શ્રી રાજેશભાઇ ચુડાસમા ,ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ શ્રી માનસિંહભાઈ પરમાર તથા ઉપસ્થિત મહેમાનો અને બોર્ડ ઓફ ડિરેકટરસ.

265625327_115250630995664_6321590436417635923_n
265788236_115250627662331_5497550267705053754_n
265449021_115250614328999_2504254737078380359_n
265244773_115250690995658_4845630609870092715_n
265324882_115250700995657_7480023344332657244_n
267577771_115250714328989_3286764632902934466_n
266823358_115250767662317_8522698900166394942_n
266546483_115250794328981_3368596637541313851_n
266444312_115250777662316_1819045372376802770_n
265939062_115250844328976_2943822454481949268_n
265752943_115250854328975_6008749861313305126_n
265634423_115250870995640_6812361571298737189_n
267177322_115250914328969_4468801507392102419_n
265206520_115250924328968_614984086534306096_n
previous arrow
next arrow
Shadow