14/06/2024

માંગરોળ શાખા – ધી. જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેંક લી.

માંગરોળ ખાતે આવેલ જૂનાગઢ જિલ્લા ડિસ્ટ્રિક્ટ કો ઓપરેટિવ બેન્ક લી.ની શાખા ખાતે બેંક ના ચેરમેનશ્રી કિરીટભાઈ પટેલે  કર્મચારીઓ સાથે મુલાકાત કરી બેંકની કામગીરી અંગે માહિતી મેળવી હતી.