29/05/2024

Directors

બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર્સ

ફોટો

નામ

હોદ્દો

ફોન નંબર

સોશીયલ લિંક

શ્રી કિરીટભાઈ બી. પટેલ

ચેરમેન શ્રી

શ્રી મનુભાઈ એલ. ખુંટી

વાઇસ ચેરમેન શ્રી

98242 17054

શ્રી જેઠાભાઈ એમ. પાનેરા

એમ.ડી. શ્રી 

98252 29327

શ્રી જયેશભાઇ વી. રાદડીયા

રાજય સહકારી બેંકના પ્રતિનિધિ

99251 44444

શ્રી જવાહરભાઈ પી. ચાવડા

ડીરેકટર શ્રી

98252 28888

શ્રી જશાભાઈ બી. બારડ

ડીરેકટર શ્રી

98240 41758

શ્રી ડોલરભાઈ વી. કોટેચા

ડીરેકટર શ્રી

94268 18900

શ્રી ગોવિંદભાઈ વી. પરમાર

ડીરેકટર શ્રી

98240 41791

શ્રી દિનેશભાઈ વી. ખટારીયા

ડીરેકટર શ્રી

97122 35537

શ્રી ઝવેરીભાઇ ડી. ઠકરાર

પ્રોફ. ડીરેકટર શ્રી

98252 31842

શ્રી ઝવેરીભાઇ ડી. ઠકરાર

ડીરેકટર શ્રી

98250 21360

શ્રી લક્ષમણભાઇ  બી. ઓડેદરા

ડીરેકટર શ્રી

શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન કે. ચુડાસમા

ડીરેકટર શ્રી

98243 66033

શ્રી જેસીંગભાઈ આર. મોરી

ડીરેકટર શ્રી

98250 28947

શ્રી દિલીપસિંહ કે. ઝાલા

ડીરેકટર શ્રી

98242 46715

શ્રી ભાવેશભાઇ વી. વોરા

ડીરેકટર શ્રી

94274 91090

શ્રી ભીમાભાઇ એસ. મોઢા

ડીરેકટર શ્રી

98250 95645

શ્રી વજુભાઇ જી. મોવલીયા

ડીરેકટર શ્રી

92656 18617

શ્રી પુંજાભાઈ એમ. બોદર

ડીરેકટર શ્રી

99092 31660

શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ ઓ. હીરપરા

ડીરેકટર શ્રી

99255 44001

શ્રી ડો. કેશુભાઈ એન. આંબલીયા

ડીરેકટર શ્રી

94272 28949

શ્રી હેમેન્દ્રભાઈ એલ. રાજાણી

ડીરેકટર શ્રી

98981 50010

શ્રી ગીતાબેન ટી. મહેતા

ડીરેકટર શ્રી

98248 74671

શ્રી ભાવનાબેન એચ. અજમેરા

પ્રોફ. ડીરેકટરશ્રી

98242 03125

શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહ કે. રાઠોડ

સરકારશ્રી ના પ્રતિનિધિ

98795 41691

શ્રી એ. આર. સુવા

જીલ્લા રજી.

સ. મં. જૂનાગઢ

99791 51428

શ્રી કિશોરભાઈ એચ. ભટ્ટ

મેનેજર C.E.O.

98252 22482